O nouă recenzie marca Patrick Călinescu

Relaţia poeziei cu istoria în istoria poeziei (Stefan Bolea, Noaptea instinctelor, Brumar, 2009) Pentru că poezia este gând, şi nu faptă, s-ar părea, la această primă vedere, că poezia – în sine – nu are istorie. O consecinţă imediată a unei astfel de afirmaţii ar fi că poezia este – în sine – fie anistorică […]