O recenzie în revista Ateneu

Personal note: Îmi place foarte mult această observaţie şi am s-o folosesc pe copertă la ediţia a doua :): „… o sfidare a răului prin rostirea sa, în virtutea ideii că numai ce e material e distructibil” (Nicoleta Florean) Prima impresie a lectorului versurilor tânărului poet Ştefan Bolea este că citeşte libretul unei opere hard-rock, […]