„Adevărata, năprasnica, universala Venus se … înalţă în toate imaginaţiile … Dorinţe tulburi, delicii amestecate cu febră şi întretăiate de nelinişti, neîncetate întoarceri către o voluptate care făgăduieşte să stingă setea, dar nu o stinge niciodată ; palpitaţii nebuneşti ale inimii şi ale simţurilor, porunci imperioase ale cărnii, tot dicţionarul onomatopeelor dragostei se face auzit aici. În sfârşit, tema religioasă îşi redobândeşte puţin câte puţin supremaţia, încet, prin gradaţii, şi o absoarbe pe cealaltă într-o victorie liniştită, glorioasă ca a fiinţei de neînvins asupra celei bolnăvicioase şi dezordonate, a Sfântului Mihail asupra lui Lucifer.”

Anunțuri